MILITÆRHISTORISK SAMLING
GAUSDAL


Cold War Radio Communication EquipmentAN/PRC-66kk82

VHF radio sender/mottager type AN/PRC -66, brukt til operativt bakkesamband på Banak militære flyplass på Lakselv i Finnmark. Radioen er produsert av Collins radio i Canada og har betegnelse RT-865D/PRC-66. I nærheten av Banak flyplass ligger det et fort som under den kalde krigen var øremerket for nærforsvar av flyplassen. Denne type radio var brukt ifm samband til fortet.   VHF radio transmitter / receiver type AN / PRC -66, used operationally ground communications on Banak military airport in Lakselv in Finnmark. The radio is produced by Collins Radio in Canada and designation RT-865D / PRC-66. Near Banak airport is a fortress during the Cold War was earmarked for close defense of the airport. This type of radio was used for communications to the fort.
kk85

Typebetegnelseskilt for VHF radio sender/mottager type AN/PRC-66   g

kk83

Topp med betjeningsknapper for VHF radio sender/mottager type AN/PRC -66   Top cover with the control knob for VHF radio transmitter / receiver type AN / PRC-66

kk84

VHF radio sender/mottager type AN/PRC-66 sett skrått fra siden   VHF radio transmitter / receiver type AN / PRC-66 seen from the side

 


TR-9783kk87

Transmitter Receiver Radio 5H25-99-925-G482
Radio UHF sender/mottager som skulle brukes av fly mannskaper fra havarerte allierte fly. Radioen hadde både mulighet for å fungere som radiofyr, og kommunikasjon fra bakken til fly som skulle evakuere personellet. Radiofyret sendte ut et signal som kunne peiles inn, og den geografiske posisjonen til de havarerte kunne da bestemmes.
Radioen hadde innebygd batteri, og en foldet blad antenne som kan ses i toppen på enheten til høyre.
  Transmitter Receiver Radio 5H25-99-925-G482
Radio UHF transmitter / receiver to be used by aircraft crews from crashed allied aircraft. The radio had both the opportunity to act as a beacon and communication from ground to aircraft that would evacuate personnel. Beacon sends out a signal that could be checked in and the geographical position of the crashed could then be determined.
The radio had built-in battery, and a folded blade antenna that can be seen in the top of the unit to the right.

kk86

Nærbilde av Transmitter Receiver Radio 5H25-99-925-G482   Closeup of Transmitter Receiver Radio 5H25-99-925-G482

 

kk2,
HF transmitter / receiver PRC-316, used by Secret organisations in UK
KK35
HF receiver MCR-1, used both during and after ww2.
kk37
Mk. 328 Clandestine receiver, UK, 1970

kk36
HF receiver MK 328, United Kingdom about 1970, used in secret missions.
kk38
HF transmitter SP-20, GE around 1976 (consisting of transmitter, power supply and syntetisator,
SP 15 receiver was used. In the middle is seen the high speed transmitter RT3) equipment was used in secret missions
kk39
HF receiver Heathkit, kits put together by an agent for use in monitoring the traffic on secret communications.
kk40
HF receiver RR-49, about 1964 used with RT49.
kk41
Boxes for secure delivery and storage of crystals of HF transmitters.
kk42
HF transmitter / receiver TAR-224, about 1970. Battery to be placed inside the radio to the right of the lid.
External link: The Journal
Teddy Roberts spent 40 years working for the CIA around the world.
----------------------------------------------------------------------------------
kk43
HF transmitter / receiver RS-6, about 1951. From the left we have the transmitter, receiver and power filter.
Under the power supply. The bag bottom right is for waterproof packaging. Each unit has its own bag.

----------------------------------------------------------------------------------kk45
HF sender/mottager, fra venstre sender er AT-3, håndgenerator, mottager RR-2B. CIA ca 1950.
I lokket ses utstyr for burstsending (CO 8 koder, CA 3 kasett og KE-8 keyer) og one time letterpad.
kk46
Close photo, -AT-3 transmitter
kk47
Close up photo, the receiver RR-B and hand generator

----------------------------------------------------------------------------------kk48
HF receiver SR523, Østfold Radio Norway 1952.
The complete set consists of a transmitter receiver and power supply.
kk50
HF transmitter / receiver, MK-21, Secret organisations in UK, about 1944
kk51
HF receiver transmitter / receiver system RA 190.
Sweden about 1958.
Used by the Swedish Special Forces.
kk52
HF transmitter / receiver MK.121, United Kingdom in early 1950 years used by special forces and Stay Behind.
kk53
HF transmitter / receiver MK.123, United Kingdom around 1956 in canvas bag,
used by Special Forces and Stay Behind.
kk55

Dette er utstyr brukt sammen med MK 123 for hurtigsending (burst). Enheten med morsenøkkel ble brukt til å ta opp morsesignalene på en liten lydkasett etter at meldingen var chiffrert. Kasetten ble deretter flyttet til den øverste enheten som igjen ble kopler til senderen på MK123. Hele morsemeldingen ble så sendt på meget kort tid. Dette vanskeliggjorde elektronisk innpeiling av senderen.

kk54
Close up of MK. 123
kk56
Close up of MK. 123 wooden box with accessories


MK.123 MANUAL
kk80

Dette er en engelsk mottager brukt av Stay Behind ca 1950. Senderen så tilsvarende ut med lokket på.
Til radiosettet inngikk det også en strømforsyning basert på vekselspenning.
Mottageren kunne brukes separat, men også sammenkoplet med senderen gjennom multipinn kontakt øverst på mottagren.
Dette er første generasjon utstyr som avløste krigsgenerasjonen radiomateriell brukt i Stay Behind.

kk81
Radiomottager fra bilde kk80 avbildet innvendig.
kk68
HF transmitter / receiver type 3 MK.2 in watertight cans, United Kingdom 1942,
used by Special Forces (Company Linge) and Stay Behind
kk69
HF transmitter / receiver type 3 MK.2 in unoriginal suitcase, United Kingdom 1942, used by Special Forces (Company Linge) and Stay Behind
kk70
HF transmitter / receiver SSTR-1 in the unoriginal case, U.S. 1942, used by Special Forces (OSS in Norway, Indian World War II) and Stay Behind
kk57
Battery charging equipment. Unknown.
kk58
Battery charging equipment. Made by an agent.
kk62
UHF transmitter / receiver ELK-1000. Communication with aircrafts.
kk63
Close up of the UHF transmitter / receiver ELK-1000. Communication with aircrafts.
kk64
Survival equipment for downed pilots. Map of southern Norway and southern Sweden, printed on silk. Signal mirror and emergency radios.
kk88

Radiomottager MK-301 er engelsk fra 1954, og basert på bruk av miniatyr radiorør. Den erstattet tidligere MCR-1 (Se bilde KK35). Radioen dekker deler av HF båndet, og er brukt ifm klandestine operasjoner. (Stay Behind)
  Radio receiver MK-301 is English. Produced in 1954, and based on the use of miniature tubes. It replaced the previous MCR-1 (see picture KK35). The radio covers part of the HF band, and is used in klandestine operations. (Stay Behind)e
kk65
Impuls Schreiber
Testing time delay on Mechanical relays.
Thanks, DL6NAA for this information.
kk67
Bit of communications cable. Coaxial cable in the middle and signal cables outside. The cable was used between Vardo and Kirkenes.KGBkk3
HF transmitter / receiver Tensor, USSR around 1944, used by GRU
kk5
HF transmitter / receiver R350, USSR around 1961, used by Spetnaz and agents.
kk6
HF transmitter / receiver, Unknown USSR

BACK TO MAIN PAGE