MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

MILORG I SØR ØSTERDAL

 5b2,

Det er våpenstillstand 8. mai 1945. Milorg ledelsen i D-24 (Hedmark) er samlet på Elverum. Fredsvåren var han militær rådgiver for distriktledelsen i D-24. Nr 2 fv. er Kaptein Oddvar Dobloug fra Kompani Linge tilhørende Grebe gruppa fra Folldalen. Oddvar hoppet ut i fallskjerm to ganger over Norge da landet var okkupert av tyske styrker. Den ene gangen i nærheten av Nordseter ved Lillehammer, og andre gang i nord Østerdal. Hans gode venn Hoff hoppet samtidig, men han ble borte og aldri gjenfunnet.    
5b12

Milorg jegere stiller opp utenfor folkehøgskolen i Elverum en av de første fredsdagene.
De med hvitt armbind med norsk flagg er vanlige Milorg jegere rekruttert lokalt på slutten av krigen. De med båtlue og halvlang uniforms jakke er kommet fra de norske Politistyrkene som ble utdannet i Sverige.
   

5b13

En tropp vanlige Milorg jegere stiller opp. En offiser står på trappen, og gir troppen oppdrag. Jegerne virker ganske avslappet i sin holdning. Legg merke til at antrekkene varierer sterkt.    

5b17, Politisoldater fraSverige,

     
5b3

Arresterte nazister lastes opp på lastebil for transport til fangeleir.    

5b4

Arresterte nazister er opplastet. Det er væpnet vakt på taket av lastebilen.
Lastebilen er drevet av gass som er lagd av knottgeneratoren som ses til venstre bak styrehuset. Bensin var en strengt en rasjonert vare, og det var kun få utvalgte nordmenn (lege) som hadde tilgang til bensin. Øvrige som fortsatt hadde bil måtte bruke knottgenerator. Virkemåten var at små trebiter (knott) brant, og lagde gass som drev motoren som erstatning for bensin. Trekkraften var svært redusert.
   

5b14

Kaptein Oddvar Dobloug fra Kompani Linge t.v. Oddvar bar alltid to pistoler. En Colt 38 super i hylster på høyre side, og en Colt 32 i høyre brystlomme. Øvergård fra Sollia som også var tilknyttet Grebe gruppa til høyre. Han er iført engelsk Battle uniform som kom i fallskjermslipp i nærheten av ”Rud hytta” i Sollia. En liten gutt i klær lagd av hvit silke fra fallskjerm i midten. I bakgrunnen ses en politimann. Til venstre i bildet ses en Milorg jeger.    
BACK TO WW2 PAGE