MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL
5 - SOE

Special Operations Executive (SOE)

SOE ver en hemmelig engelsk organisasjon som hadde som oppgave å gjennomføre speialoperasjoner på fientlig territorium.
Sommeren 1940 bestod den norske seksjonen av SOE av to engelske offiserer.
Martin Linge kom til London i mai 1940. Han hadde blitt såret i kampene ved Åndalsnes.

Linge innså tidlig hvor sårbar den tyske okkupasjonsmakten var for angrep fra mindre grupper som brukte nye metoder for krigføring. Det var viktig at disse soldatene kjente den norske geografi, skikk og bruk i Norge og behersket språket på en troverdig måte. Linge ble av de norske myndighetene utvalgt til å koordinator mot SOE. Han skulle også rekruttere egnede nordmenn til SOE som skulle trenes til spesialoperasjoner i Norge. Nordmennene viste seg å være dyktige i den nye formen for krigføring, og det ble derfor bestemt at det skulle bygges opp en styrke på kompani størrelse med spesialsoldater. Avdelingen fikk navnet Norwegian Independant Company No 1, populert kalt Norisen blandt soldatene.
Etter krigen fikk avdelingen navnet Kompani Linge til minne etter grunnleggeren Martin Linge som falt i Måløyraidet.
8 mai 1945 bestod kompaniet av 245 soldater. I løpet av krigen hadde 53 falt.
Kilde: Kompani Linge, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1949.
  Special Operations Executive (SOE)

SOE was a secret English organization with the purpose of executing special operations in hostile territory.
In the summer 1940 the Norwegian section of the SOE consisted of two British officers.
Martin Linge came to London in May 1940. He had been wounded in the fighting at Åndalsnes.
Linge realized early how vulnerable the German occupation forces were to attacks from small groups who used new tactics of warfare. It was important that these soldiers knew the Norwegian geography, customs and practices in Norway and mastered the language in a credible manner.
Linge was chosen by the Norwegian authorities to be co-ordinator at SOE. He was also given the task to recruit suitable Norwegians who would be trained for special operations in Norway. The Norwegians proved to be proficient in the new form of warfare. Subsequently it was decided to build up a company size force of these special soldiers. The unit was given the name Norwegian Independent Company No. 1, called Norisen among the soldiers.
After the war the Norwegian Independent Company No. 1 was given the name Linge in memory of its founder Martin Linge who fell in the raid at Måløy
May 8, 1945 the unit consisted of 245 soldiers. During the war 53 were fallen.
Source: Company Linge, Gyldendal Norwegian publishers, Oslo 1949.


29 - Fasade Glenmore Lodge


18 - Gen. Hansteen Glenmore Lodge

32 - Glenmore Lodge

20 - General Hansteen

 

26 - Jan Baalsrud instruerer ved STS

23 - Pistoltrening STS26

 


21 - Pistolbanen Glenmore Lodge
Radiooperaatør

25 - Steffen Wedvik Måløy

28 - Strømaggregatet ved Glenmore Lodge

33 - Torbjørn Gulbrandsen


24 - Våpenrummet Glennmore Lodge, Glennmore Lodge.
Her ser vi Martini-Henry, sannsynligvis i .303. Dessuten en salongrifle.

42 - Våpenrummet ved GM35 - Erling Grenne m BC-322 i Scotland39 - Erling Grenne med Eureka

40 - Erling Grenne med Eureka

5 - Scotland 1943

3 - Kong Haakon 1943

6 - Scotland 1943Kongen
Kronprins Olav 1943Bildene 34,41,31,31a, og 30 tror jeg er fra No 5. Troop 10 commando. Dette var en avdeling på 98 nordmenn med norsk ledelse som utgjorde en kompanienhet i 10 Commando. Disse var kommandosoldater som var trent for å kunne opererere både fra luften, sjøen og land. De ble kalt for "Grønne djevler" Avdelingen er mest kjent for angrep mot tyske kystfort ifm åpning av sjøveien til Antwerpen i 1944.34 - Gulbrandsen og Wilson

41 - Gulbrandsen og Wilson

31

31a

30 - Gulbrandsen og Norgesfarere

26 - Jan Baalsrud og Tor Gulbrandsen

37 - Med skøyte over Nordsjøen

38 - Wisløf og Arthur Pevik bak

 


BACK TO WW2 PAGE