- MILITARY HISTORICAL COLLECTION - GAUSDAL -

SAMBANDHærens Samband.
Hærens Samband 100 år, av Bjørn Rørholt
samb076
Til venstre Landrover med antenner for radiolinjestasjon AN/TRC-1 (krystallstyrt og rørbasert).
Til høyre Volvo felt med Antennemast ABU-175 med UHF antenne til radiolinjestasjon AN/GRC-103.
samb017
Bandvogn 202 med baktelt. Dette var kommandoplass brukt i infanteribataljon
samb019
Volvo felt med glassfibertopp. Inne i bilen er det montert en 30 linjers manuell telefonsentral. Kablene er for å kople de forskjellige stabselementene til sentralen.
samb045
samb022
samb023
Kamuflert radiolinjestasjon.
samb030
samb031
samb032
samb033
samb036
samb037
samb039
samb026
samb040
samb041
samb024
Radiolinjestasjon AN/GRC-103. Etablering av samband pågår. Sambandssoldaten i kjøretøyet anvender
tjenestekanalen på 103 eren og snakker med motstående stasjon ifm innjustering til beste signalkvalitet.
samb042
samb044
Kjølevannet på lastebil M-6 varmes opp for å kunne starte motoren i sterk kulde.
Parafindrevet blåselampe brukes til oppvarming.
samb038
Kamuflert ildkoordineringssenter (IKS). All bruk av feltkanoner koordineres her.

samb41
Gamle sambandsvogner fra like etter krigen plassert på Dodge WC51.
samb 47
AN/VRC-9
samb31
Beltekjøretøy weasel med vinterkamuflasje.
samb07
samb12
Sambandsoffiserer ved grenserøys i Nord-Norge.
samb13
Montering av antennemast ABU-175
samb14
Uttesting av prototyp SHF link ifm prøver for utviklingen av Hærens nye taktiske digitale kommunikasjonssystem. (TADKOM)
samb17
16 mannstelt vinterstid. Ingen vinterkamufalsje? Ski og våpen oppsatt til venstre. Tvilsom feltstil.
samb18
TOW kanon med trådstyrte rakett for bekjemping av fientlige panservogner. Skytteren har PRC-77 på ryggen.
samb38
AN/GRC-9
samb39
AN/GRC-9
samb081
NO/VRC-111
samb082
NO/GRC-112
samb087
To forskjellige typer fjernskrivere brukt i Hæren. Disse ble brukt til å overføre tekst på enten feltlinje, eller trådløst ved hjelp av radiolinjeforbindelse.
samb090
AN/GRC-165
samb091
FF33, TP-6N felttelefon.
samb092
Feltlinjeutstyr. Her ses utsyr for både ryggmeis basert utlegging, og store tromler med tilhørende stativ for utlegging fra kjøretøy.
Dette ser du på bilde 095. I midten av bildet ses 10 linjers manuell telefonsentral og autmatlinjeenhet på toppen.
Ex-tyske linjetrafoer ses til venstre. Brun enhet til høyre er 2 kanald bærefrekvensutstyr TF-429.
samb093
Radiolinjestasjon AN/GRC-103 til venstre, og 4 kanals bærefrekvensutstyr TCC-1N til høyre.
samb094
AN/VRC-12
AN/GRA-39
samb095
"KVARTING", DODGE WC51 benyttes for utlegging av feltlinje.
samb096
30 linjers manuell telefonsentral montert bak i Volvo felt med glassfibertopp.
samb097
Antenne til radiolinjestasjon AN/GRC-103 like ved vakta på Jørstadmoen.
samb086
VHF antenne RC-292 brukt sammen med AN/VRC-12 familien. Bygningen der kjøreskolen på Jørstadmoen holdt til ses i bakrunnen.samb028
samb027
HD RES 

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.


BACK TO MAIN PAGE