- MILITARY HISTORICAL COLLECTION - GAUSDAL -

NEW DEVICES IN COLLECTION
DIRECTION FINDER - SCR 504-A1291
Amerikans peilemottager SCR-504-A.
U.S. Direction finder, SCR -504 - A.
1292

Her ser du fronten på radioen når lokket på kofferten er åpnet.
Radioen er laget av Andrea Radio Corp, og ble tatt i bruk allerede i 1943.
Med denne kan det peiles fientlige sendere som sender på frekvenser fra 100kHz til 65MHz.

Here's the front of the radio when the lid of the suitcase is opened .
The radio is made by Andrea Radio Corp., and was taken into use in 1943.
With this device enemy transmitters at frequencies from 100kHz to 65MHz can be checked.

1294
Front med betjeningsbrytere og innnebygget ramme peilantenne.
Front with control switches and frame antenna.
1293
Original pappeske med originale ørepropper.
Disse måtte være små for å kunne operere skjult.
Original cardboard box with original ear buds .
These may be small in order to operate hidden .
1295INTERCEPTION RECEIVER1287
Equipment for monitoring of telephone lines from 1944.
Used by both SOE and OSS during World War II .
1288

Front på utstyret med mulighet for tilkopling av ekstern lyttecoil og hodetelefon.
Med dette utstyret kunne man avlytte telefonsamband uten å kople seg til linjen.
Signale fra telefonlinjen ble plukket opp av de svarte viklingene rundt enheten, eller ekstern lyttecoil.

The front of the equipment with the possibility of connecting external coil and headphone .
With this equipment a agent could intercept telephone communications without connecting to the line.
The signal from the phone line was picked up by the black windings around the unit or externel coil .

1290
The lid of the battery box is opened and the user guide is visible on the inside of the lid.
1289
Close up of the user manual .


NØDRADIO1298
Nødsambands radio for bruk ved oppstigning fra ubåt.
Emergency communications radio for the ascent from submarine.
1301
Lokket på den vanntette metallboksen er åpnet og nødradioene er synlig.
The lid of the waterproof metal box is opened and emergency radio are visible.
1302
Radio med utfoldet antenne og åpen batteriboks.
Radio with unfolding antenna and open the battery box .
1304

Nærbilde av radio.
Leggg merke til at det er boret hull i radioen slik at elektronikken er ødelagt.
Dette er gjort for å hindre utilsiktet missbruk av radioen.

Closeup of radio .
Note that there is drilled a hole in the radio so that electronics are damaged.
This is done to prevent accidental misuse of the radio.

SPY RADIO RPT/SSB-32813a

Kortbølge agentradio RPT-SSB/3 i original eske.
Radioen består av seperat sender, mottager og strømforsyning.
Senderen kan kun brukes på morse og er krystallstyrt.
Om noen har opplysninger om denne radioen setter vi stor pris på å bli kontaktet på oppgitt E-mailadress lengre ned på siden.

Shortwave spy radio RPT - SSB / 3 in the original box .
The radio consists of separate transmitter, receiver and power supply.
The transmitter can only be used in Morse code and is crystal controlled .
If anyone has any information about this radio we appreciate to be contacted on given E - mailadress further down the page .PEILEKOMPASS1297

Amerikansk peilekompass M61 i Case carrying,M19.
Om noen har opplysninger om dette kompasset setter vi stor pris på å bli kontaktet på oppgitt E-mailadress lengre ned på siden.

American Bearing compass M61 in Case carrying M19 .
If anyone has any information about this compass we appreciate to be contacted on given E - mailadress further down the page .

 

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.


BACK TO MAIN PAGE