MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

Stornazistenes SkjebneDisse bildene viser rettsaken mot Quisling, og likene av noen stornasister.
Da det var klart for alle at krigen gikk mot slutten, valgte noen av de største nasistene å ta sitt eget liv. De var nok klar over at de hadde deltatt i svært alvorlige forbrytelser mot nordmenn og krigsfanger i Norge. Noen få ble også likvidert av motstandsbevegelsen.

Rediess skjøt seg selv i sitt rom på Skaugum natten til 8 mai 1945.
Liket ble om kvelden bragt inn i bunkeren på en båre.
Terboven sprengte seg selv inne i bunkeren, ved hjelp av beslaglagt
Britisk sprengstoff, klokken 2330 om kvelden 8 mai.
Jonas Lie og Rokstad skjøt seg selv på Skallum.

Carl A Marthinsen var sjef for nazi politiet i Norge.Han var selv klar over at han kunne bli likvidert. 8. februar 1945 slo Hjemmefronten til. “politigeneralen” likvidert med maskingevær mens hans satt i forsetet på sin bil i Blindernveien.
 

 

-
bw39b
-
bw39a

bw40b

bw38a

bw38b

bw38c

bw38d

bw40d

bw40c

bw40a

 


BACK TO WW2 PAGE