MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

Stornazistenes Skjebne



Disse bildene viser rettsaken mot Quisling, og likene av noen stornasister.
Da det var klart for alle at krigen gikk mot slutten, valgte noen av de største nasistene å ta sitt eget liv. De var nok klar over at de hadde deltatt i svært alvorlige forbrytelser mot nordmenn og krigsfanger i Norge. Noen få ble også likvidert av motstandsbevegelsen.

Rediess skjøt seg selv i sitt rom på Skaugum natten til 8 mai 1945.
Liket ble om kvelden bragt inn i bunkeren på en båre.
Terboven sprengte seg selv inne i bunkeren, ved hjelp av beslaglagt
Britisk sprengstoff, klokken 2330 om kvelden 8 mai.
Jonas Lie og Rokstad skjøt seg selv på Skallum.

Carl A Marthinsen var sjef for nazi politiet i Norge.Han var selv klar over at han kunne bli likvidert. 8. februar 1945 slo Hjemmefronten til. “politigeneralen” likvidert med maskingevær mens hans satt i forsetet på sin bil i Blindernveien.
 

 

-
bw39b
-
bw39a

bw40b

bw38a

bw38b

bw38c

bw38d

bw40d

bw40c

bw40a

 






BACK TO WW2 PAGE