MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

FREDSVÅREN PÅ RINGERIKE - 3

 






1
Peder Juvet stiller Pitroppen




1b
Peder Juvet stiller Pitroppen




29a
Oskar Hasselknippe in conversation with an American officer




29b
Major Paul Strande, Anders Maribo and Gudbrand Maribo




30a
Flaggheising på Kjos gård (Norwegians Bjørn Kjos kommer herfra)




30b
Hilser flagget




31a
Oppstilling på Kjos




31b
Oppstilling på Kjos




32a
Vaktskifte på transformator ved Follum fabrikker




32b
Henrik Solbakken




33a
Coltmitraliøser som overlevde krigen




33b
Finn B Hansen, Rolf Borg, Laeskogen, W Michalsen og Leif Moløkken




35a
Leif Berg med armbind. Reporter og fotograf, alle bilder er hans




35b
Leif Berg med armbind. Reporter og fotograf, alle bilder er hans




36a
Paul Strande til høyre, gårbrukeren ikke majoren




36b
Russerleiren på Waagaard overtas, Andreas Palerud politi




37a
Dans og musikk i leiren




37b
Dans og musikk i leiren




38a
Russerne forlater Hønefoss til en usikker skjebne




38b
Russerne forlater Hønefoss til en usikker skjebne




39a
Oppstilling på Livbanen




39b
Oppstilling på Livbanen




40
General Hansteen inspiserer




40a




41a
Livbanen




41b
Livbanen




42a
Livbanen




42b
Livbanen




43b
Hasselknippe taler på Waagaard




45b
To svogere Major strande sjef base Elg , Per Faafeng stabsjef Milorg 14.2




46a
General Hansteen og Oskar Hasselknippe sjef Milorg 14.2




46b
General Hansteen og Oskar Hasselknippe sjef Milorg 14.2




47a
fra Waagaaed




47b
fra Waagaard




48a
fra Waagaaed




48b
fra Waagaaed







BACK TO WW2 PAGE