- MILITARY HISTORICAL COLLECTION - GAUSDAL -

MILORG GAUSDALdok1
Authentic and fake identity cards for Einar Landheim. The real is made by the sheriff of Øyer,
and the false by the sheriff in the West Gusdal. Identity cards were kept in the envelope to the right.dok 1a
Authentic and fake identity cards for Einar Landheim..
Landheim was at the end of the war ordered to pioneer Chief in the regional management in Lillehammer..dok2
Authentic and fake identity cards for area manager Arnfinn Kråbøl. Arnfinn Kråbøl had a period telegraph operators Hans Bull and Steinar Rosenberg living on the farm with him in Eastern Gusdal. These ran the testing of radio network in districts 23. The radio station had the code name "Gadwell" and it was used a radio transmitter / receiver developed in Norway called "Olga".
dok2a


En hemmelig organisasjon må kunne kommunisere internt på en sikker måte for å være effektiv. Det var planlagt et omfattende radionett som skulle tas i bruk ved mobilisering av Milorg. For å redusere risiko for opprulling og arrestasjoner ønsket man ikke å bruke dette radionettet før mobilisering. Da ville det også være økt behov for raskere utveksling av meldinger. Radionettet ville da være godt egnet.
Under okkupasonen ble meldinger utvekslet skriftlig, der både sender og mottager brukte falske navn (dekknavn). Den falske identiteten ble skiftet mange ganger. Meldingsutvekslingen trengte ikke å være raskt. Meldingene ble fraktet av utpekte kurerer. Disse leverte, og hentet meldinger i hemmelige postkasser. Dette kunne være skjulte steder i bygninger, eller ute i terrenget.
Det var viktig at kureren hadde legal grunn for å gå til stedet der postkassen var, og at han ikke ble overvåket.
Gausdal var inndelt i to områder 2324 Østre Gusdal, og 2329 Vestre Gausdal. Omådene inngikk i avsnitt 232A. Avsnittsjefen var Fredrik Enge på Tretten. I Østre Gausdal var det Jon Nordrum som var den første områdesjefen. Han var offiserutdannet før krigen. Dette ble sett på som en sikkerhetsrisiko. Arnfinn Kråbøl overtok derfor som områdesjef.
Einar Landheim bodde i Gausdal, og jobbet som ingeniør ved Moksa kraftstasjon på Tretten. Han kunne derfor daglig legalt reise til og fra Tretten. Landheim ble ofte brukt som kurer til og fra avsnittsjefen.

 
dok7dok8
dok9 & dok10


Dok 3-6.
Dette er eksempler på meldinger som ble sendt med hemmelige kurerer som hadde dekknavn og falske identiteskort. Når man leser innholdet i meldingene ser det ut som Milorg var godt kjent med tyske planlagte aksjoner.
dok3

dok5
dok6

If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.BACK TO WW2 PAGE