- MILITARY HISTORICAL COLLECTION - GAUSDAL -


MILORG GAUSDAL / PERSONELL OG UTMERKELSER
dok1
Ekte og falsk identiteskort for Einar Landheim. Det ekte er utstedt av lensmannen i Øyer,
og det falske av lensmannen i Veste Gusdal. Identiteskortet ble oppbevart i konvolutten til høyre.

dok 1a
Baksidene av ekte og falsk identiteskort for Einar Landheim.
Landheim ble på slutten av krigen beordret som pionersjef i distriktledelsen på Lillehammer.dok2
Ekte og falsk identiteskort for områdesjef Arnfinn Kråbøl. Arnfinn Kråbøl hadde en periode telegrafistene Hans Bull og Stener Rosenberg boende på gården hos seg i Østre Gusdal. Disse drev utprøving av radionettet i distrikt 23. Radiostasjonen hadde kodenavnet ”Gadwell”, og det ble brukt en radio sender/mottager utviklet i Norge kalt ”Olga”.
dok2a


If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.BACK