MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL


AT
Hva var arbeidstjenesten (AT)?
Det var Nasjonal Samling som ledet og organiserte AT.
De som var inne til Arbeidstjeneste var utstyrt med en egen arbeidstjenestebok, som ble brukt som en vanlig vernepliktsbok. Arbeidstjenesten var inndelt i sveiter, hver med omkring 150 mann. Mannskapene bodde i brakker. Alle ble utstyrt med spader, som i tillegg til å bli brukt til det egentlige formålet, fylte samme funksjon som våpen hadde i militære avdelinger. De paraderte og gikk vakt med spaden, og ble det bråk, var de kommandert til å slå med den. Ellers var AT ubevæpnet.
På dagtid arbeidet de ute med veibygging og på nybrottsbruk for å hjelpe nybyggere med å opparbeide gårdene sine. Det kan også nevnes at en sveit tjenestegjorde med tømmerhugst i Inare/Enare i Finland, og at AT-enheter ble brukt i hjelpeapparatet under evakueringen av Finnmark.
Kilde: Vikipedia


Bildene på denne siden er små. Nettsiden kan forstørres ved å trykke på CTRL og +.
Trykk på CTRL og - for å gå tilbake til normal visning.at0at0a
at1a
at1b
at1c
at1d
at2a
at2b
at2c
at2d
at3b
at3c
at3d
at4a
at4b
at4c
at4d
at5a
at5b
at5c
at5d
at6a
at6b
at6c
at6d
at7a
at7b
at7c
at7d
at9a
at9b
at9c
at10a
at10b
at10c
at10d
at12b
at12c
at12d
at13b
at13c
at13d
a14a
at14b
at14c
at14d
at15a
at15b
at15c
at15d
at16a
at16b
at16c
at16d 


If you have some information or question about my site, please send me a mail.
I am interesting in all information or comment you may have.

SEND A MAIL


BACK TO WW2 PAGE