MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

12D - NORWEGIANS IN GERMAN SERVICE,
Hirdens imaging services

 

On Konsvinger fortress was a small education section where Norwegians who had joined the SS got a basic soldier training before they were sent on to the full boot camp in Germany.
These pictures were taken as late as April 1945. Officers and soldiers that are pictured were not sent to Germany. They were distributed to places in Norway as Gjøvik and Vikersund, and elsewhere.

Dokumentene du kan lese her er fra Hirdskolen i Holmestrand.
Hirden var Nasjonal Samlings politiske tropper, og betegnelse på bevegelsens
harde ideologiske kjerne. Deler av Hirden var Quislings livvakt.
Under okkupasjonen ble Hirden mer militært innrettet. Tanken var at Hirden
skulle bygges opp som et nazistisk forsvar i Norge.
Dokumentene viser hvordan en målrettet bevisst ideologisk inndoktrinering
foregikk. Elevene på Hirdskolen måtte avlegge eksamen. 
Her kan du kan lese besvarelser så seint som slutten av april 1945.


Ideologisk_fostring_1.pdf

Ideologisk_fostring_2.pdf

Ideologisk_fostring_3.pdf

Ideologisk_fostring_4.pdf

Ideologisk_fostring_5.pdf

!!!!!! NEW !!!!!!!

hb01, Dette er fra skytebanen i Kongsvinger
hb12, , Det skytes med .22 kaliber KKW-geværer (Klein-Kaliber-Wehrsportgewehr)
hb02
hb03, Kongsvinger Festning, på baksiden av kaserna
hb04
hb05
hb06
hb07
hb08
hb09
hb10
hb11, Kongsvinger Festning, inn av østre kasernedør.
hb14, Kongsvinger Festning, ut av østre kasernedør.
hb13
hb28
hb29
hb30
hb31
hb32
hb33
hb34
hb35
hb36
BACK TO WW2 PAGE