- MILITÆTHISTORISKE PORTRETT-

- Generalmajor Torkel Hovland -


001a
Oberst I Torkel Hovland i tårnet på Leopard stridsvogn da han var sjef Troms Landforsvar (TLF)


Generalmajor Torkel Hovland

Torkel Hovland ble født 27 august 1935 i Øystese i Hardanger, og vokste opp der.
Han begynte på befalskolen for Infanteriet i Hæren høsten 1953.
Høsten 1958 begynte han på Krigsskolen i Oslo.
Hovland har senere gått på kurs i russisk, og gjennomført videre militær stabsutdanning både i Norge og USA.
I 1982 var han elev ved NATO Defence College i Italia.

Hovland har tjenestegjort i sjefsstillinger på alle nivå, fra tropp til divisjon. Som Oberstøytnant var han 1979 til 1982 sjef for Garnisonen i Porsanger.
Han har vært sjef i Brigade 13 i Trøndelag. I 1984/1985 var han sjef for operasjoner i MFO Sinai.
Høsten 1985 flyttet Hovland til Troms der han var sjef for Troms Landforsvar (TLF) i to år. Høsten 1987 overtok han kommandoen av 6. Divisjon som generalmajor. Her var han sjef i tre år.
Torkel la stor vekt på å følge opp tjenesten i felt, og var derfor mye ute blandt sine befal og sine soldater.
Fra høsten 1990 tjenestegjorde Hovland ved AFNORTH på Kolsås som Deputy Land Commander i tre år.
Han var også prosjektleder på midten av 90-tallen for utviklinen av ny hærstuktur (Divisjon 2000).
Han har også tjenestegjort i Etteretningstaben i Forsvarets Overkommando.

Hans kone, Gerd, har alltid stått ved hans side.

Torkel Hovland hat utgitt biografien om general Carl Gustav Fleischer i 2000.
Boka skapte betydelig debatt i samfunnet.
I 2008 ga han ut boka Aldri mer?, en skarp kritikk av utviklingen og nedbyggingen av Forsvaret i nyere tid.
Hovland var medlem av Lund-kommisjonen som gransket de hemmelige tjenester i Norge.
06_010a

Hovland som kadett på Krigsskolen. Første året var han sersjant.
Torkel hadde før han begynte på Krigsskolen møtt Gerd som ble hans kone.
Før Krigsskoleballet måtte alle innbudte gjester godkjennes av sjefen for krigsskolen.
Torkel måtte derfor levere personalia for sin Gerd.
4 august 2013 feiret Gerd og Torkel gullbrullup.

44_003a
Hovland som kadett på Krigsskolen.
10_021a
Hovland i tårnet på Leopard stridsvogn da han var sjef Troms landforsvar (TLF)
Hans militære grad er Oberst I. Tilsvarende grad idag er Brigader.
10_006
Generalmajor Arne Ivar Rosnes og Hovland koordinerer operasjoner under vinterøvelse i Nord Norge.
Hovland var sjef for Brigade 13. Brigaden ble flyttet fra Steinkjær til Nord-Norge med både personell
og materiell vinteren 1984. Forflytningen var svært godt planlagt, og gikk raskt.
Den Amerikanske militærattacheen besøkte øvelsen og var svært imponert over Brigade 13s innsats.
10_009
Oberst II Hovland orienterer HM Kong Harald.
Bildet er fra området Sørreisa

10_004a

Kurs på 1960 tallet. Hovland nr 3 fra venstre bakre rekke.
Deltagere på kurs ved Skyte - og vinterskolen for Infanteriet på Elverum.
Fremste rekke fra venstre: nr 1 Lindvald Kronen, nr 3 Magnus
Midtkandal, nr 5 Iversen, nr 6 Hans Fjeld, nr 7 Dagfinn Kjos.33_007aa.jpg

General Sir Patric Palmer med sin stab på Afnorth 1990
Bakerste rekke fra venstre: nr 2 Generalmajor Hovland.
Fremste rekke fra venstre:nr 2 Generalløytnant Hjalmar
Inge Sunde, nr 5 Generalløytnant Dagfinn Danielsen
10_008a

Bakerste rekke fra venstre: nr 2 Generalmajor Hovland.
Fremste rekke fra venstre: nr 4 Generalløytnant Dagfinn Danielsen
Viseadmiral Kibsgård nr 3 fremste rekke.
Kommandogruppe Afnorth på Kolsås 1993
Generalløytnant Danielsen var sjef for FKN og Viseadmiral Kibsgård var sjef for FKS
10_010a

Møte i Forum III som var et rådgivningsorgan for avansement fra løytnant og høyere grader i Hæren.
Forsvarssjefen hadde Forum II for avansement og tilsettinger i fellesstillinger.
Bakerste rekke fra venstre: nr 1 Oberst Aas, nr 2 Generalmajor Nygaard, nr 3 Ob II Gjeseth, nr 4 Ob II Hveberg
Fremste rekke fra venstre: nr 1 Generalmajor S. Sved, nr 2 Generalmajor Hovland, nr 3 Generalmajor Bergersen,
nr 4 Generalmajor Arsand, nr 5 Generalmajor Holm, nr 6 Generalmajor Midtun

10_015a.jpg

Møte i Forum III i Harstad.
Bildet er tatt ved den tidligere kaserna til BSIN
51_006c
Forum III i Harstad. Bespisning sammen med inviterte gjester etter en tur i skjærgården ved Hammarøy.
10_014aa
Dette er tatt utenfor de forrige lokalene til Nordland Røde Kors Krigsminnemuséum i Torvhallen på Narvik torg.
Dagens lokaler til Narvik krigsmuséum ligger i Narviksenteret og ble tatt i bruk i juli 2016.
33_007
Tilstelning på Kolsås.
Gerd Hovland nr 3 fra høyre første rekke.
Johan Jørgen Holst sitter på hennes høyre side.
Her sitter også admiral Torolf Rein nr 2 fra venstre i fremste rekke. som var forsvarssjef mellom 1989 og 1994.
33_003b
NATO Defence College i Roma.
Tre ukers kurs for nytt personell i NATO stillinger
33_008aa.jpg
Torkel sammen med sine nærmeste medarbeidere på Afnorth
33_008
Avreise fra Kolsås. Offiserene på bildet skulle delta på rundreise i Norge for å bli bedre kjent.
33_008b
Fisketur på Porsangerfjorden, Torkel sitt yndlingsted
51_002b
Gerd Hovland jobber ved Allied Press Information Center (APIC) under en øvelse i Troms.
Gerd var leid inn for å håndtere koordinering til en fransktalende Canadisk Brigade.

34_008a
Planlegging av en landgangsoperasjon i Troms
51_005a
51_002a
51_00151_003
06_008a33_010a
33_010b
Fremst i midten Generalløytnant Egil Ingebrigtsen ( FC MFO/Sinai), fremst til høyre Oberst II Torkel Hovland.
33_010c
Torkel som sjef for operasjoner i MFO Sinai.
En US battaljon sammen med tre Italienske marinefartøyer hadde ansvar for inspeksjon av sydspissbasen med utsikt til Tiranstredet.
33_010d
17 mai feiring i Sinai 1985. Gerd til venstre i bunad.
33_010e
MFO parade i Sinai

10_016
Sjef Div 6 Torkel Hovland hilser på en dansk offiser fra saniteten.
10_017
Dansk General og Torkel på Evjemoen.
Årlig infanterikonkurranse i Nord -Kommanoen. Soldater fra nasjonene
stilte lag og konkurrerte. Norge gjorde det alltid godt.
10_01810_023


33_003a
51_006a
06_006
10_026
Leopard stridsvogn fra panserbataljonen.
10_027a
Dette er en selvdrevet felthaubits M109A3G og ammovogn i stilling.. Hovland helt til venstre i bildet.
10_025
Allierte styrker ankommer Bardufoss
10_024
Hærstyrker settes inn med helikopter i Målselvdalen
10_022
Under øvelse Avalance Express
Oberst II Torkel Hovland bruker Hærens feltsamband.
51_007
51_008
06_007a
06_003
44_004
44_00806_008
Julebord ved Skjold Garnison, Fra venstre: Torkel Hovland, Gerd E. Hovland og Arne Pran
06_007b
Trygve Tellefsen og frue. Torkel og Gerd E. Hovland.
44_004a
Fra venstre: Hovland, Ole Berg, Bangstad, Redaktør Høiland i Mannskapsavisa, Lundesgaard og Gerd Ellen Hovland.
Middagsselskap hjemme hos Gerd og Torkel. Det feires at GP hadde fått premie for beste leiravis.
Dette falt sammen med at Bangstad var på sin avskjedsrunde
06_004
BACK