- GMHS -

- MIKAEL HOVHAUGHOLEN -

 Mikael Hovhaugholen

Mikael Hovhaugholen ble født på Lesja i 1908. Egentlig skulle han bli bonde, men angret aldri på at han valgte en militær løpebane. Han ble uteksaminert fra Feltartilleriets befalsskole i 1930 og virket i to år som ulønnet sersjant. I 1932 ble han utnevnt til fenrik, noe han også var da krigen kom til Norge. I 1940 deltok Hovhaugholen som kanontroppssjef i oberst Dahls gruppe vest for Mjøsa. Etter krigstjenesten i 1940 kom han med i Milorg og deltok i oppbyggingen av organisasjonen. Han var en periode områdesjef, men det var som stabssjef i Distrikt 13 i 1943-44 at han fikk utfolde sin virketrang. For innsatsen fikk han bl.a. diplom fra den allierte øverstkommanderende general Eisenhower. Hovhaugholen ble pågrepet av Gestapo 24. februar 1944 under et av sine oppdrag. I løpet av en periode på to måneder ble han underkastet svært harde forhør på Victoria terrasse, Møllergata 19 og Akershus festning. Den beryktede sjefen for Sicherheitsdienst i Oslo Wolfgang Fehmer som var kjent for sine harde torturmetoder, ledet flere av forhørene. Heldigvis holdt han ut. Hadde han sprukket, ville det ha vært en katastrofe for mange. Som stabssjef i Distrikt 13 visste han for mye. Hovhaugholen har fortalt at han regnet med døden da han ble sendt til festningen. De dødsdømte endte der. Etter en periode ble han imidlertid sendt til Grini og 1. juni 1944 videre til Sachsenhausen i Tyskland. Der traff han bl.a. Einar Gerhardsen, Halvard Lange og Lars Moen. Før han ble hentet hjem av Folke Bernadottes hvite busser, var han innom Neuengamme ved Hamburg. Han fikk ikke oppleve de første fredsdagene i Norge. Først etter tre uker i Sverige kom han sammen med en rekke nordmenn over grensen ved Halden 28.mai .
Etter krigen deltok han som sjef i to tysklandsbrigader og fikk artilleriutdannelse både i England og USA.
I 1950 ble Hovhaugholen oberstløytnant og sjef for Bergartilleribataljon nr.3 på Setermoen. I 1954 ble han sjef for FAØ1 i Gamlebyen Fredrikstad og til slutt oberst og sjef for AR2 på Smestadmoen Lillehammer i 1960.
Mikael Hovhaugholen ble pensjonist i 1973 . Han døde 30. desember 1978.
hov9
hov11a
hov12a
hov28
hov29a
hov30a

hov30b

hov30c

hov30f.hov31d


hov31a


hov31b

hov31c


hov31ehov32b

hov32c
hov32d
hov33b
hov33c
hov33d
hov40a
hov40b
hov41b
hov41chov14

hov08

BACK TO MAIN PAGE