- GMHS -

-
Oberst Ole Berg Getz -Oberst Ole Berg Getz var sjef for Trønderbrigaden i aprildagene 1940.
Brigaden i Trøndelag (5. divisjon), under ledelse av oberst Getz, hadde som oppgave å forsinke fiendtlige angrep sør fra. Men de norske  troppene var i dårlig forfatning. De besto av en infanteribataljon plassert i Følling; ett dragonregiment i Sunnan-Stod området med en eskadron i Verdal, og en øvelsesavdeling med liten eller ingen øvelse i området Rygg-Snåsa. Artilleri og fly manglet totalt, og det var knapt ammunisjon for en dag.
Kilde: Trønderavisa
 
Her kan du lese et militærhistorisk prospekt av Oberst Ole Berg Getz.
 
Hans krigsinnsats basert på hans egen bok fra 1940: "Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940, Fektningsrapport ved oberst O. B. Getz" kan du også lese her.
 
Forfatter: Kjell Larsen fra Lillehammer.

getz1
Ole på Andersvollen i 1940. Etter kapitulasjonen, etter han har skaffet forlegger til boka om
krigen i Nord-Trøndelag.  Han og kona Ida bodde på hytta fram til sommeren 1941.

getz2

Ole slapper av foran hytta i 1934. Til høyre kona Ida, til venstre deres yngste barn Johanne (Lillejo). Jaktinteressen førte til at Ole var glad i hunder, en glede som bare ble overgått av interessen for sine barn og barnebarn.
En presentasjon av Oberst Ole Berg Getz


Oberst Ole Berg Getz.pdf
Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940, Fektningsrapport ved oberst O. B. Getz


getz_1940.pdf
getz3
getz4
getz5
getz6
Leters and documents

BACK TO MAIN PAGE